Organization Commitee 2018

Chair of Committee: Prof. Dr. Huỳnh Trung Hải

Deputy of Committee:

A/Prof. Dr. Nghiêm Trung Dũng

A/Prof. Dr. Nguyễn Phước Dân

Members:

o   A/Prof. Dr. Nguyễn Việt Anh

o   Dr. Đường Văn Hiếu

o   A/Prof. Dr. Tô Thị Hiền

o   Dr. Hồ Đắc Thái Hoàng

o   A/Prof. Dr. Hoàng Thị Thu Hương

o   A/Prof. Dr. Nguyễn Mạnh Khải

o   A/Prof. Dr. Phạm Khắc Liệu

o   A/Prof. Dr. Trần Việt Nga

o   A/Prof. Dr. Trần Văn Quang

o   A/Prof. Dr. Trịnh Văn Tuyên

o   A/Prof. Dr. Nguyễn Hiếu Trung

o   A/Prof. Dr. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Secretariat:

1.      Dr. Nguyễn Đức Quảng

2.      Dr. Trần Thanh Chi.

3.      Dr. Lý Bích Thủy

Video

Giới thiệu Viện Công nghệ Môi Trường

Support online

   (+84 )918 230 009

  secretary.ifgtm@gmail.com

Quick link