IFGTM 2017

Thông báo lần 1 IFGTM 2017

THÔNG BÁO LẦN 1

 

DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ LẦN THỨ 7 VỀ QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ XANH 2017

7th INTERNATIONAL  FORUM ON GREEN TECHNOLOGY AND MANAGEMENT – IFGTM 2017

 

 1. TÊN DIỄN ĐÀN

Cách tiếp cận và giải pháp mới trong bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

New Approaches and Solutions in Environmental Protection Towards Sustainable Development.

2. MỤC ĐÍCH DIỄN ĐÀN

Diễn đàn trao đổi các vấn đề học thuật liên quan đến môi trường và phát triển bền vững, đồng thời thảo luận nhằm xây dựng các cách tiếp cận và giải pháp mới trong bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

 3. CHỦ ĐỀ CỦA DIỄN ĐÀN

Các lĩnh vực chính gồm:

-      Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại;

-      Công nghệ xử lý nước và nước thải;

-      Kiểm soát ô nhiễm không khí;

-      Biến đổi khí hậu;

-      Quan trắc, phân tích và mô hình hóa trong kỹ thuật môi trường;

-      Giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng;

-      Đa dạng sinh học và môi trường nông nghiệp;

-      Môi trường đới bờ.

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian: 2 ngày, 25 - 26 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 18, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

5. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 6. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN (năm tham gia)

1.      Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường- ĐH Bách Khoa Hà Nội (2010);

2.      Khoa Môi trường- ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh (2010);

3.      Khoa Môi trường – ĐH Bách Khoa Đà Nẵng (2010);

4.      Khoa Quản lý Tài nguyên-Môi trường, ĐH Dược và Khoa học Chia-nan Đài Loan (2010);

5.      Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường- ĐH Xây dựng (2012);

6.      Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên- ĐH Cần Thơ (2013);

7.      Khoa Môi trường- Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế (2013);

8.      Viện Tài nguyên và Môi trường - ĐH Huế (2013);

9.      Viện Công nghệ Môi trường- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (2013);

10. Khoa Môi trường- Trường ĐH Thủ Dầu Một (2014);

11. Khoa Công nghệ SH và Kỹ thuật MT – ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh (2014);

12. Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội (2015);

13. Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQG TP Hồ Chí Minh (2015);

14. Khoa Sinh-Môi trường, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng (2015);

15. Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (2015);

16. Khoa Kỹ thuật Môi trường, ĐH Xây dựng (2016);

17. Đại học Hải dương quốc gia Kaohsiung, Đài Loan;

18. Trường Đại Học Khoa học Môi trường Toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản.

 

7. ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

§  Đơn vị tài trợ chính:

1.      Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2.      Công ty TNHH Công nghiệp Thye Ming - Đài Loan

§  Nhà tài trợ khác:

Ban tổ chức trân trọng kính mời các đơn vị và cá nhân tài trợ cho Diễn đàn

 

8. BAN TỔ CHỨC

o   Trưởng ban:         GS.TS. Huỳnh Trung Hải (HUST)

o   Phó trưởng ban: PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên (IET-VAST)

o   Thành viên:         PGS.TS. Nguyễn Phước Dân (FE-HCMUT)

                                    PGS.TS. Trần Văn Quang (FE-DUT-DU)

                                    PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng (INEST-HUST)

                                    PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung (CENRes – CTU)

                                    PGS.TS. Nguyễn Việt Anh (IESE-NUCE)

                                    PGS.TS. Trần Việt Nga (FE-NUCE)

                                    PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải (FE-HUST-VNU)

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng (IREN-HUEUNI)

TS. Đường Văn Hiếu (DES-HUSC)

                                    PGS.TS. Tô Thị Hiền (FE-HCMUS)

                                    ThS. Đoàn Ngọc Như Tâm (TDMU)

                                    TS. Nguyễn Trần Điện (IET-VAST)

o   Ban thư ký:          TS. Nguyễn Đức Quảng (INEST-HUST)

                                    ThS. Hoàng Thị Thu Hằng (IET-VAST)

                                    ThS. Vũ Lê Minh (IET-VAST)

9. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

§  PGS.TS. Nguyễn Việt Anh (IESE-NUCE)

§  PGS.TS. Chế Đình Lý (TDMU)

§  PGS. I-Ming Chen (ERM-CNU)

§  PGS.TS. Nguyễn Văn Công (CTU)

§  PGS.TS. Nguyễn Phước Dân (FE-HCMUT)

§  PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng (INEST-HUST)

§  TS. Nguyễn Trần Điện (IET-VAST)

§  GS. Shigeo Fuji (GSGES-KU)

§  GS.TS. Huỳnh Trung Hải (HUST)

§  PGS.TS. Nguyễn Thị Hà (FE-HUST-VNU)

§  PGS.TS. Hà Ngọc Hiến (IET-VAST)

§  PGS.TS. Tô Thị Hiền (FE-HCMUS)

§  PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ (IET-VAST)

§  PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hương (INEST-HUST)

§  PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải (FE –HUST-VNU)

§  GS.TS. Đặng Đình Kim (IET-VAST)

§  TS. Jae-chun Lee (KIGAM, Korea)

§  TS. Phạm Khắc Liệu (DES-HUSC)

§  PGS.TS. Trần Việt Nga (FE-NUCE)

§  PGS.TS. Trần Văn Quang (FE-DUT-DU)

§  TS. Mikiya Tanaka (AIST-Japan)

§  GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái (FE-NUCE)

§  PGS.TS. Trịnh Thành (INEST-HUST)

§  PGS.TS. Lê Quốc Tuấn (FERN-HCMUAF)

§  TS. Võ Châu Tuấn (BEF-UED)

§  PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên (IET-VAST)

§  TS. Nguyễn Tiến Vinh (UTS-Australia)

§  GS. Ming-Chun Lu (GTM-ERM, CNU)

§  PGS. I-Ming Chen (GTM-ERM, CNU)

 

10. NGÔN NGỮ DIỄN ĐÀN: Tiếng Anh

11. CÔNG BỐ, XUẤT BẢN VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

- Các bài báo khoa học sẽ được phản biện, biên tập và đăng trên các số đặc biệt của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN: 0866-708x)

- Báo cáo oral trình bày trên Powerpoint

- Báo cáo poster được in trên khổ giấy A0.

12. QUY CÁCH BÀI BÁO

- Bài báo trình bày theo yêu cầu của Tạp chí Khoa học và Công nghệ, VAST (http://vjs.ac.vn/index.php/jst)

- Ngoài ra, các bài báo phải đáp ứng các yêu càu gồm: Tóm tắt bài báo có độ dài không quá 200 từ, kèm theo 3-5 từ khóa cho mỗi tóm tắt; Các bài báo toàn văn không quá 6 trang; Không chấp nhận tác giả có tên trong hơn 3 bài báo; Bài chỉ có tên 1 tác giả không được chấp nhận.

13. CÁC THỜI HẠN

- Ngày 31/3/2017: Thời hạn cuối cùng nộp tóm tắt bài báo (nộp trực tuyến)

- Ngày 30/4/2017: Thời hạn thông báo cho tác giả bài được/không được chấp nhận tóm tắt bài báo.

- Ngày 30/6/2017: Thời hạn cuối các tác giả gửi toàn văn bài báo (nộp trực tuyến)

- Ngày 15/8/2017: Hoàn thành phản biện bài báo.

- Ngày 15/9/2017: Hạn cuối nộp bài báo chỉnh sửa.

- Ngày 30/9/2017: Tổ thường trực HĐKH soát xét lần cuối các bài báo.

- Ngày 15/10/2017: Hoàn thành bản in số đặc biệt Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

14. KINH PHÍ

- Kinh phí phản biện bải báo: 750.000 đồng/bài (2 phản biện)

- Kinh phí in ấn và xuất bản tạp chí: 750.000 đồng/bài

15. LIÊN HỆ

·         Website chính thức của Diễn đàn: http://ifgtm.com.vn; http://ifgtm.vn

·         Địa chỉ: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

        18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

·         Điện thoại: (04) 37569136, E-mail: secretary.ifgtm@gmail.com  

Ban Tổ chức thông báo và trân trọng kính mời các nhà khoa học, các cán bộ làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và quản lý môi trường và các lĩnh vực liên quan, nghiên cứu sinh tham dự Diễn đàn. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên website của Diễn đàn.

 

BAN TỔ CHỨC

Video

Giới thiệu Viện Công nghệ Môi Trường

Support online

   (+84 )918 230 009

  secretary.ifgtm@gmail.com

Quick link